KOBİDER. KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER DERNEĞİ
      Anasayfa Hakkımızda Faaliyetler Üyelik Kobider Haber Albüm İletişim  
Başkanın Mesajı
Kobi Destek Bilgi
İşletme Mevzuatı
2009 Fuar Rehberi
Yararlı Linkler
Fotoğraflar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,Cumhuriyetin 92.Yıldönümü Kutlaması 2015 Gazianteo Gazeteciler cemiyeti 2009 istanbul sanayi odasi kongresi Ford 2010 Dunya Tv Gaziantep 2010 Sudan heyeti 2012 Turk Ticaret Kanunu Haberturk
2012 Çevre ve Şehircilik Bakan yrd. Muhammet Balta, Saffet Gençmehmetoğlu, Nurettin Özgenç Kobider Başkanı,Kağıthane Belediye başkanı ve Sudan Başkonsolosu 29 EKIM 2010 CANKAYA KOSK'UNDE VERİLEN RESEPSIYON DA CUMHURBASKANIMIZ ILE NURETTIN OZGENC BIR ARADA Patronlar okulunun Çırağan sarayında düzenlenen toplantıda Gaziantep HÜRSİAD Sn.Başbakan Yrd.Bülent Arınç ile  2009 Peres tv ile ropörtaj 2009 İstanbul Yönetimiyle iftar yemeğinde Yeni Asya gazetesinin 40. yılı kutlaması Mehmet Kutlular ile. Tarım Bakanımız Mehdi Eker ile Dış Ticaretten sorumlu bakanımız Zafer Çağlayan ile Sn. Bakan Nihat ERGÜN ile Sn.Bakanımız Zafer Çağlayan ile HaliçKongre merkezinde Konferansta 2010 Sn. Devlet Bakanımız Hayati Yazıcı ile Ülke Tv Bloomberg HT Tv Haber 24 KOBİDER Heyeti AK Parti Genel Başkan Yrd. Ekrem Erdem'i Makanında ziyaret etti. Sn. Bakan Mustafa Demir'e Teşekkür plaketini başkanımız Nurettin Özgenç sundu Bayındırlık ve İskan Bakanlığını Ziyaret Şadi Kılıç ile Sayın Sanayive Ticaret Bakanımız Nihat ERGÜN İle 3. Dönem MÜSİAD Genel Başkanı Ömer BOLAT ile Mowenpic otel 2010 Ekonomi Gazeteciler Derneği Gecesi Gümüşhane Valiliğini Ziyaret Sayın Valimiz Enver Salihoğlu KOBİ'ler Finansman Toplantısı
2006 KOBİ Toplantısı Dış Ticaret Merkezi 2007 MÜSİAD İftarı 2007 Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan ile ABD Büyükelçisi Ross Wilson ile Cevahir Kongre Merkezinde
2008 KOBİDER Yönetim Kurulu Üyeleri İBB Florya Tesislerinde Kahvaltılı Toplantı Sonrası İBB Kadir Topbaş ile Çırağan Sarayı Toplantı 2008 Ekonomi Gazetecileri Derneği Toplantısı 2009 Tarım Zirvesi Arap İşadamları ile Fındık Konusunu Gündeme Taşıdık Başbakan Yrd. Sayın Ali Babacan İle Tarım Zirvesinde

 

 

 

 

HALKBANK Ayın Röportajı’nda KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç’i konuk etti.


KOBİDER Genel Başkanı Özgenç: ‘‘KOBİ’lere göstermelik değil destekleyici kredi lazım’’
 
Ayın Röportajı’nda bu kez KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç’i konuk ettik ve kendisiyle derneğin faaliyetlerini, hizmetlerini, KOBİ’lerin sorunlarını ve çözüm yollarını konuştuk.
 
Röportaj: Emel Lakşe
 
KOBİDER ne zaman ve ne amaçla kuruldu?
 
KOBİDER, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) kendi faaliyet alanlarıyla ve kendi adlarını taşıyan bir derneklerinin bulunmaması nedeniyle gönüllülük esasına dayanan, Sivil Toplum Kuruluşu olarak 2003 yılında kuruldu. İstanbul merkezli olup tüm Türkiye’de KOBİ’lerin kalkınmasında hak ve hukuklarını savunan ve bu uğurda özverili olarak faaliyet gösteren etkin bir sivil toplum kuruluşudur. Amacımız, KOBİ’lerin beraberliğini sağlamak, birbirleri ile yardımlaşmayı gerçekleştirmek problemlerine ortak çözüm bulmak, resmi makamlar nezdinde üyelerini temsil etmek ve sorunlarına çözüm bulabilmektir.
 
Yurt çapında faaliyet gösteriyor musunuz?
 
Derneğimiz KOBİDER, bin 200’ü aşkın gönüllü üye sayısıyla tüm Türkiye’nin 7 bölgesinde 81 vilayetinde yani 780 bin kilometre kare alanında işletme sahibi olan yüz binlerce KOBİ’nin bulunduğu her yerde olmaya gayret sarf ediyor.
 
KOBİDER çatısı altındaki kuruluşlara ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz?
 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER), ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere hizmet verebilmek ve KOBİ’ler için çatı kuruluşu oluşturmak gayesiyle faaliyet gösterir. Ülke kalkınmasının temelini oluşturan ekonomik yapılanmanın geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını destekleyen KOBİDER, bu doğrultuda, KOBİ’lerin vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlıyor.

KOBİDER bir sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerine, gönüldaşlarına iş hayatlarında yol gösterir, üyelerinin menfaatleri doğrultusunda topluma faydalı olmak için çalışır. Serbest piyasa ekonomisinin tüm işlerliği ile gelişimine katkıda bulunur. KOBİ’lerin kendi ahlaki değerlerini yaratması için çalışır. Rekabet güçlerini arttırmada KOBİ’lere destek olur. İnsan kaynağının en önemli değer ve en önemli yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğuna inanır. KOBİ’lere yönelik toplantılar organize eder. KOBİ’lerin yurtiçi ve yurtdışındaki ticari kapasitesini arttırmak ana hedefinden yola çıkarak küçük işletmelere hizmette bulunmaktadır.
 
Türkiye’de KOBİ’ler ekonominin belkemiğini oluşturuyor. KOBİ’lerin hak ettikleri ilgi ve desteği aldıklarını düşünüyor musunuz?
 
Türkiye’de faaliyette bulunan işletmelerin yüzde 99.6’sını KOBİ’lerin oluşturduğu bir gerçektir. Bu düşünceden hareket ile KOBİ’lerimizin vizyonunu genişletmek için devlet desteğinin yanında bankacılık sektörünün desteği olmazsa olmazdır.

Bilindiği gibi KOBİ’lerin en önemli sorunu, kredi ve finansmandır. Kar marjları düşük olan KOBİ’lerin gerek yatırım, gerekse işletme sermayesi oluşturmada uzmanlaşmış bankaların, hem yetersiz hem de kaynaklarının ihtiyaca cevap verememelerinden dolayı bu kaynaktan yararlanamayan KOBİ’ler, genel banka sistemine ve kredilerine başvurduğu anda da birtakım bürokratik uygulamalar, ödeyemeyeceği kadar yüksek faiz oranları ve ödeme koşulları ile karşılaşılabilmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerinin gelişmesi uluslararası arenada yabancı KOBİ’ler ile rekabet edebilmeleri için finansman desteği şart olduğundan daha fazla ilgi gösterilmesi gereklidir.
 
Sizce KOBİ’lerin en büyük sorunları finansmana ulaşmak yani. Peki bu sorunun giderilmesi için neler yapılabilir?
 
Başta perakende sektörü olmak üzere küçük esnaf diye tabir edilen kesim, bırakın para kazanmayı mevcudu dahi koruyamamıştır. Ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerin finansman sıkıntısı 2015′de iyileştirilmeli. KOBİ’lere göstermelik değil destekleyici krediler sunulmalı. Türkiye özüne dönmeli ve yerli yatırımcı desteklenmeli. “Dere gider kum kalır” misali KOBİ’lerimiz daha fazla önemsenmeli. Yabancı sermaye başka ülkelerde daha iyi imkanlar sunulduğunda arkasına bile bakmadan çekip gider ama yerli yatırımcının gidebileceği yer yoktur. Zira gelişmiş ülkelerin KOBİ’lerine bakıldığında yaşatılması için gereken her şey yapılıyor. Bizim ülkemizde de bu kesime hak ettiği destek verilmelidir.

 
Üye kuruluşlarınızın sizden en çok hangi alanlarda talepleri oluyor? 

KOBİDER üyelerinin bizden kredi ve destek hususunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin (KOSGEB) Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) gibi kuruluşların hizmetleri ile AVM yasası dahil farklı alanlarda istek ve talepleri olmaktadır. Ancak üyelerin büyük çoğunluğu genel de finansmana ulaşmada ve kredi konusunda yaşadıkları bürokratik sorunlardan, yaşadıkları zorluklardan dolayı bunların gündeme getirilmesi ve çözüm noktasında adım atılması yönünde talepte bulunurlar.
 
Türkiye’de çok sayıda girişimci var ama bunların ancak belirli bir bölümü fikirlerini projelendirebiliyor. Bu sorunun giderilmesi için çalışmalarınız var mı?
 
Biz KOBİDER olarak fikir sahibi girişimcileri desteklemenin yanı sıra amaç, teknoloji tabanlı büyüme potansiyeli olan firmalar oluşturmak ve geliştirmek için çaba gösteriyoruz.
 
Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımı özendirmek için ne gibi faaliyetleriniz var?
 
Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım için KOSGEB destekleri var ama yeterli değil. Uluslararası pazarlara giriş, yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak yapılan tavsiye kararlar alıp yetkililere iletiyor ve diyoruz ki; KOBİ yöneticileri, ufkunun açılabilmesi, vizyonunun genişlemesi, göreceli bilgi sahibi olabilmesi için destekler sağlanarak periyotlar halinde yurt dışı iş gezilerine ve fuarlara götürülmeli. Bu sayede teknolojik yenilikleri yerinde görerek işletmelerini günümüz koşullarına uygun bir hale getirmeleri sağlanır.
 
KOBİ’lerle birebir ilişkili bir derneğin genel başkanı olarak sizin başka eklemek istediğiniz noktalar var mı?
 
Yabancı sermayeli bankaların ülkemiz piyasasındaki etkinliği ve payı arttıkça rekabet koşulları doğrultusunda piyasa paylarını büyütmek isteyen bankaların KOBİ’ler ile mevcut ilişkilerini arttırmaya çalıştıkları açık. Ayrıca ülkede yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda sektörde “KOBİ Bankacılığı” adı altında yeni bir oluşumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. KOBİ’lerin bankalar aracılığı ile sağlamış olduğu kredi miktarının toplam krediler içindeki payı üzerinden incelendiğinde, ekonomik koşullar doğrultusunda kullandırılan kredi miktarının da eskiye göre yükseldiği görülmektedir.

Gelişmiş ülkelere bakıldığında KOBİ’lerin toplam kredilerden aldığı pay bizim ülkemizdekilerin neredeyse 3 katı büyüklüğündedir.Burada en büyük yük ve örnek olma kamu bankacılığına düşmektedir.
 
Esnaf Bankası olan Halkbank’ın KOBİ’lere olan desteğinin bilincindeyiz. Yine de KOBİ’lerin iş ortağı olarak kredi ile ilgili her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Halk Bankası’nın, KOBİ’lerin kalkınmasında desteklerini artırması beklentimizdir.Çünkü Halkbank kurulduğundan bu yana Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış olan şubeleri ile yüz binlerce KOBİ’ye destek veren ve bu konuda önde gelen bir banka olarak biliniyor. Dolayısıyla “Halkbank KOBİ Bankacılığı”sloganı ile esnaf, sanatkar ve KOBİ’lerin vizyonunu büyütmedeki öncülüğünü açık ara sürdürmeli. 

Geri Dön

   

 

Güncel Haberler
KOBİDER ile Secretcv.com işbirliği
KOBİDER ile Secretcv.com İnsan Kaynakları Sitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, tüm üyelerimize çok özel bir kampanya sunuyoruz.

Yapılan anlaşmaya göre Secretcv.com’daki tüm ilan üyelik paketlerini size özel fiyatlarla alabilirsiniz.


Reklamlar
Secretcv.com doğru işe doğru insan felsefesinden yola çıkarak firmalar ve iş arayanları en doğru şekliyle buluşturmayı hedeflemektedir. Kullandığı teknolojisi ile firmalara, en doğru adaya ulaşmakta zaman, emek ve dolayısıyla tasarruf sağlamaktadır.
KOSGEB’den onay alan KOBİ’lere kredi imkanı Deniz’de.

ÇAĞLAYAN ŞUBESİ: 

Ender GÜRAL

Şube Müdürü

Çağlayan Mah. Vatan Cad. No:58/A Kağıthane/İSTANBUL
Direkt No: (0212) 233 33 81 Olimpa AVM Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler A.Ş. 1997 yılında kurulmuştur. İstanbul Altın Borsası'nın 076 nolu üyesi olmuş ve İstanbul Altın Borsası'ndaki işlem hacmi hızla büyümüştür. Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler A.Ş, İstanbul Altın Borsası 'ndaki işlem hacmini hızla yükseltmiş olup, daima ilk %10 içinde yer almaktadır. Firmamız Türkiye 'deki ilk ve tek ISO 9001 belgeli döviz bürosu olmanın haklı gururunu duymaktadır. NURETTİN kuyumculuk 22 Ayar Mega Model Bilezikler Hazır web sitesi denilince ilk akla basit bir dizayn ile tasarlanmış, altyapısı güçsüz, arama sonuçlarında görüntülenemeyen düşük fiyatlarda web siteleri gelir. Çizgi web tasarım olarak bu alışılagelmiş düzeni ortadan kaldırıyoruz. Kurumsal firmalar için hazırlamış olduğumuz hazır web sitesi tasarımı tamamen profesyonelce hazırlanmış olup, özel tasarım bir web sitesi ile arasında hiç bir fark bulunmamaktadır. kobider

 

 

Copyright 2009 - Design by PROCEEDSOFT www.proceedsoft.com
hafta hafta bebek gelişimi hafta hafta bebek gelişimi doktor

anne , bebek , bebek sağlığı , bebek gelişimi

malatya haber malatya haber malatya haber malatya haber malatya haber