KOBİDER. KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER DERNEĞİ
      Anasayfa Hakkımızda Faaliyetler Üyelik Kobider Haber Albüm İletişim  
Başkanın Mesajı
Kobi Destek Bilgi
İşletme Mevzuatı
2009 Fuar Rehberi
Yararlı Linkler
Fotoğraflar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,Cumhuriyetin 92.Yıldönümü Kutlaması 2015 Gazianteo Gazeteciler cemiyeti 2009 istanbul sanayi odasi kongresi Ford 2010 Dunya Tv Gaziantep 2010 Sudan heyeti 2012 Turk Ticaret Kanunu Haberturk
2012 Çevre ve Şehircilik Bakan yrd. Muhammet Balta, Saffet Gençmehmetoğlu, Nurettin Özgenç Kobider Başkanı,Kağıthane Belediye başkanı ve Sudan Başkonsolosu 29 EKIM 2010 CANKAYA KOSK'UNDE VERİLEN RESEPSIYON DA CUMHURBASKANIMIZ ILE NURETTIN OZGENC BIR ARADA Patronlar okulunun Çırağan sarayında düzenlenen toplantıda Gaziantep HÜRSİAD Sn.Başbakan Yrd.Bülent Arınç ile  2009 Peres tv ile ropörtaj 2009 İstanbul Yönetimiyle iftar yemeğinde Yeni Asya gazetesinin 40. yılı kutlaması Mehmet Kutlular ile. Tarım Bakanımız Mehdi Eker ile Dış Ticaretten sorumlu bakanımız Zafer Çağlayan ile Sn. Bakan Nihat ERGÜN ile Sn.Bakanımız Zafer Çağlayan ile HaliçKongre merkezinde Konferansta 2010 Sn. Devlet Bakanımız Hayati Yazıcı ile Ülke Tv Bloomberg HT Tv Haber 24 KOBİDER Heyeti AK Parti Genel Başkan Yrd. Ekrem Erdem'i Makanında ziyaret etti. Sn. Bakan Mustafa Demir'e Teşekkür plaketini başkanımız Nurettin Özgenç sundu Bayındırlık ve İskan Bakanlığını Ziyaret Şadi Kılıç ile Sayın Sanayive Ticaret Bakanımız Nihat ERGÜN İle 3. Dönem MÜSİAD Genel Başkanı Ömer BOLAT ile Mowenpic otel 2010 Ekonomi Gazeteciler Derneği Gecesi Gümüşhane Valiliğini Ziyaret Sayın Valimiz Enver Salihoğlu KOBİ'ler Finansman Toplantısı
2006 KOBİ Toplantısı Dış Ticaret Merkezi 2007 MÜSİAD İftarı 2007 Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan ile ABD Büyükelçisi Ross Wilson ile Cevahir Kongre Merkezinde
2008 KOBİDER Yönetim Kurulu Üyeleri İBB Florya Tesislerinde Kahvaltılı Toplantı Sonrası İBB Kadir Topbaş ile Çırağan Sarayı Toplantı 2008 Ekonomi Gazetecileri Derneği Toplantısı 2009 Tarım Zirvesi Arap İşadamları ile Fındık Konusunu Gündeme Taşıdık Başbakan Yrd. Sayın Ali Babacan İle Tarım Zirvesinde

 

 

 

 

KOBİDER, AYASOFYA VAKIF MALIDIR AMACINA UYGUN KULLANILMALI

KOBİDER, AYASOFYA VAKIF MALIDIR AMACINA UYGUN KULLANILMALI


Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, İstanbul'un fethinin 561. yıldönümü
olan 29 Mayıs'ta fethin sembolü olan Ayasofya camiye dönüştürülerek vakfiyesine
uygun olarak ibadete açılmalı.

İstanbul'u fetheden, vakfiyesini kuran,
ilelebet açık olacak diyen Fatih Sultan Mehmed'in yüzüne bakar hale gelebilmek
için vakfiyesinin amacına uygun hale getirilmesi lazım.

Ayasofya cami, bugüne kadar aslında hiç
olmadığı şekliyle maalesef müze haline getirilmiştir. Camiler Allah'a ibadet
edilen yerlerdir, hiçbir kanun ve kanun koyucular onu asıl maksadından farklı
bir şeklide kullanılmasına müsade edemez. Ayasofya Müzesi, cami olarak ibadete
açılmalıdır. Zira tarihi yapı kar amaçlı kullanılamaz. Devlet ne harpte ne de
sulh zamanında, sebepsiz yere hususî mülkiyete, yani şahıs malına ve vakıflara
el koyamaz. Hatta vakıfların kuruluş şartlarını değiştiremez.

Gerçi son yıllarda bu yönde çok önemli bir
adım atıldı. Hükümet tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’yle 78 yıl
önce el konulan veya Hazine adına tescil edilen mal varlıklarının asli
sahiplerine iadesinin yolu açıldı. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’yle
azınlık vakıflarının 1936 yılından sonra edindikleri gayrimenkuller için hak
sahibi olmalarının yolu açıldı. 1974’teki Yargıtay kararının ardından Hazine’ye
devredilen ve azınlık vakıflarına geri verilecek yüzlerce gayrimenkul arasında
çok sayıda bina, otel, kilise, bağ bahçe, fabrika ve çeşmeler hak sahiplerine
iade ediliyor.

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, Bir dönem
haksız ve hukuksuz olarak el konulan azınlıklara ait vakıf mallarının tespit
edilerek geri verilmesine karar verildi. Hükümet, Vakıflar Kanunu'na geçici bir
madde ekledi ve cemaat ve azınlık vakıflarının çeşitli sebeplerle el konulan
mallarının iadesini sağladı.

Hiç şüphesiz ki hem insan haklarının, hem
de adaletin gereği budur. Böylece zamanında yağmalanan, el konulan vakıf
mülkleri asıl sahiplerine ve işlevine iade edilmiş olacaktır. Zira mülkün, yani
devletin temeli mutlaka adalet olmak zorundadır.

Azınlık vakıflarının mallarının iadesi
kararı yönünde atılan adım tarihi adımdır, ümit ederiz ki Ayasofya içinde örnek
olur.

AYASOFYA VAKIF MALIDIR HAKKI İADE EDİLMELİ

Nitekim Ayasofya 1934 yılında kanun
hükmünde kararname ile müzeye çevrilmiştir ve aynı şekilde günümüzde de hükümet
kararnamesi ile tekrar cami olarak açılabilir. Ancak bu konuda sorumluluk
paylaşılmalı. Ayasofya siyaset malzemesi yapılmaması için önerimiz mecliste
grubu bulunan siyasi partilerin TBMM'ye değişiklik için önerge vermesidir. Bu
sebeple TBMM'de üyeleri bulunan tüm partileri Ayasofya için samimi olmaya davet
ediyor ve hazırlanacak ortak bir kanuni düzenleme ile tekrar camiye
dönüştürülmesini istiyoruz. Böylesine sorumluluk gerektiren bir konuda bu görev
sadece hükümete yüklenmemeli. Mecliste grubu bulunan siyasi partiler
sorumluluktan kaçmamalı ve elini taşın altına koymalı.

AYASOFYA’NIN MÜZE OLARAK KALMASI BİZANS’A HİZMET OLUR

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, Geçmişte müzeye
dönüştürülen Ayasofya Camii İstanbul’un en anlamlı ibadet yerlerinden biridir.
Dolayısıyla bu tarihi yapı aslına uygun hale getirilerek tekrar camiye
çevrilmeli. İstanbul'da Bizans'ın, simgesi olarak kabul edilen Ayasofya’nın Cami'den
farklı bir statüde kullanılmasını sağlamak, bu toprakların yeniden Bizans yapılması
manası taşıyabileceğini hatırlatmak isteriz.

Fethin sembolü ve cami statüsünde iken
yapılan değişiklik ile Ayasofya'nın müze olarak kullanılması en hafif tabirle
vakfiye sahibine saygısızlıktır. Zamanın zor şartları gereği Ayasofya Camii
müzeye çevrilmiş olabilir. Yapılacak kanuni düzenlemeyle Ayasofya'nın camiye
dönüştürülmesine iktidar ve muhalefet partilerinin ekseri çoğunluğunun kabul
edeceğine inanıyoruz.

TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞI ADINA AYASOFYA MÜZE OLARAK KALMAMALI

Cennetmekân Fatih Sultan Mehmed Han'ı
kabrinde huzura erdirmek için vakfiyesinin gereği yerine getirilmeli. Ülkemizde
azınlık vakıflarının haklarının iade edildiği bir dönemde başta İstanbul olmak
üzere onlarca şehrimizi bizlere vatan toprağı yapan Fatih Sultan Mehmet Han'ın
hakkının iadesini sağlamamak İstanbul'un fethi ile bir çağı kapayıp yeni bir
çağı açan cihan padişahına yapılacak en büyük haksızlıktır.

Başkan Özgenç, Vakıf mallarının önemine
binaen Vakıflar genel müdürlüğünün resmi sitesinde "vakıf hassasiyeti", "vakıf
duası"
ve "vakıf
bedduası"
adlı bölümleri var ve bunların her biri ayrı anlam
taşımaktadır. Dolayısıyla vakıf mülklerinin aslına uygun olabilmesi,
kullanılabilmesi ve yaşatılması için tarihi eserlerin aslına rücu ettirilmesi
ve dönüştürülmesi hususunda İstanbul halkının genel isteği bu yöndedir. Bazı
kesimler farklı düşünse de ekseriyette 'Tarihi mekân tekrar ibadethane haline
dönüştürülsün' şeklindedir.

İSPANYA’DAKİ KURTUBA NE İSE İSTANBUL AYASOFYA DA ODUR!

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, Kurtuba
Camii İspanya'nın Cordoba şehrinde sonradan kiliseye çevrilmiş olan camidir.
Endülüs Emevileri'nin egemenliğinde kalan, İspanyollar tarafından
"Mezquita" olarak adlandırılan Kurtuba Camisi Katolik İspanyollar'ın
şehri yeniden ele geçirmesinden sonra kiliseye çevrilmiş ve günümüzde hala
katedral olarak kullanılmaktadır. “Ayasofya
müze olarak kalmalıdır”
diyenlere hatırlatmak isteriz ki; İspanya'da
bizdeki gibi müze hayranları yok mudur? İspanyollar Kurtuba'yı müze yapmadığına
göre biz hangi devlet veya milletin hatırına veya keyfine Sultan Fatih'in
vakfettiği ecdat yadigarı eseri hala müze olarak tutmaya devam ediyoruz? 

Ayasofya; geçmişimize ve milli özümüze
bağlılığımızın ve gerçekten bağımsız olup olmadığımızın bir göstergesidir. Ve
Ayasofya yeniden ibadete açılmadığı müddetçe de, bizim bağımsızlık mücadelemiz
henüz hedefine ulaşmamış olduğunu göstermiş olur.

Dönemin konjonktürel şartları gereği
Ayasofya Camii müzeye çevrilmiş olabilir. Fakat bağımsızlığı şiar edinen
"Özgürlük ve bağımsızlık
benim karakterimdir"
diyen Gazi Mustafa Kemal
yaşasaydı Ayasofya'yı ibadete açardı.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu duruma kayıtsız kalmamalı. 

 

Geri Dön

   

 

Güncel Haberler
KOBİDER ile Secretcv.com işbirliği
KOBİDER ile Secretcv.com İnsan Kaynakları Sitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, tüm üyelerimize çok özel bir kampanya sunuyoruz.

Yapılan anlaşmaya göre Secretcv.com’daki tüm ilan üyelik paketlerini size özel fiyatlarla alabilirsiniz.


Reklamlar
Secretcv.com doğru işe doğru insan felsefesinden yola çıkarak firmalar ve iş arayanları en doğru şekliyle buluşturmayı hedeflemektedir. Kullandığı teknolojisi ile firmalara, en doğru adaya ulaşmakta zaman, emek ve dolayısıyla tasarruf sağlamaktadır.
KOSGEB’den onay alan KOBİ’lere kredi imkanı Deniz’de.

ÇAĞLAYAN ŞUBESİ: 

Ender GÜRAL

Şube Müdürü

Çağlayan Mah. Vatan Cad. No:58/A Kağıthane/İSTANBUL
Direkt No: (0212) 233 33 81 Olimpa AVM Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler A.Ş. 1997 yılında kurulmuştur. İstanbul Altın Borsası'nın 076 nolu üyesi olmuş ve İstanbul Altın Borsası'ndaki işlem hacmi hızla büyümüştür. Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler A.Ş, İstanbul Altın Borsası 'ndaki işlem hacmini hızla yükseltmiş olup, daima ilk %10 içinde yer almaktadır. Firmamız Türkiye 'deki ilk ve tek ISO 9001 belgeli döviz bürosu olmanın haklı gururunu duymaktadır. NURETTİN kuyumculuk 22 Ayar Mega Model Bilezikler Hazır web sitesi denilince ilk akla basit bir dizayn ile tasarlanmış, altyapısı güçsüz, arama sonuçlarında görüntülenemeyen düşük fiyatlarda web siteleri gelir. Çizgi web tasarım olarak bu alışılagelmiş düzeni ortadan kaldırıyoruz. Kurumsal firmalar için hazırlamış olduğumuz hazır web sitesi tasarımı tamamen profesyonelce hazırlanmış olup, özel tasarım bir web sitesi ile arasında hiç bir fark bulunmamaktadır. kobider

 

 

Copyright 2009 - Design by PROCEEDSOFT www.proceedsoft.com
hafta hafta bebek gelişimi hafta hafta bebek gelişimi doktor

anne , bebek , bebek sağlığı , bebek gelişimi

malatya haber malatya haber malatya haber malatya haber malatya haber