KOBİDER. KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER DERNEĞİ
      Anasayfa Hakkımızda Faaliyetler Üyelik Kobider Haber Albüm İletişim  
Başkanın Mesajı
Kobi Destek Bilgi
İşletme Mevzuatı
2009 Fuar Rehberi
Yararlı Linkler
Fotoğraflar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,Cumhuriyetin 92.Yıldönümü Kutlaması 2015 Gazianteo Gazeteciler cemiyeti 2009 istanbul sanayi odasi kongresi Ford 2010 Dunya Tv Gaziantep 2010 Sudan heyeti 2012 Turk Ticaret Kanunu Haberturk
2012 Çevre ve Şehircilik Bakan yrd. Muhammet Balta, Saffet Gençmehmetoğlu, Nurettin Özgenç Kobider Başkanı,Kağıthane Belediye başkanı ve Sudan Başkonsolosu 29 EKIM 2010 CANKAYA KOSK'UNDE VERİLEN RESEPSIYON DA CUMHURBASKANIMIZ ILE NURETTIN OZGENC BIR ARADA Patronlar okulunun Çırağan sarayında düzenlenen toplantıda Gaziantep HÜRSİAD Sn.Başbakan Yrd.Bülent Arınç ile  2009 Peres tv ile ropörtaj 2009 İstanbul Yönetimiyle iftar yemeğinde Yeni Asya gazetesinin 40. yılı kutlaması Mehmet Kutlular ile. Tarım Bakanımız Mehdi Eker ile Dış Ticaretten sorumlu bakanımız Zafer Çağlayan ile Sn. Bakan Nihat ERGÜN ile Sn.Bakanımız Zafer Çağlayan ile HaliçKongre merkezinde Konferansta 2010 Sn. Devlet Bakanımız Hayati Yazıcı ile Ülke Tv Bloomberg HT Tv Haber 24 KOBİDER Heyeti AK Parti Genel Başkan Yrd. Ekrem Erdem'i Makanında ziyaret etti. Sn. Bakan Mustafa Demir'e Teşekkür plaketini başkanımız Nurettin Özgenç sundu Bayındırlık ve İskan Bakanlığını Ziyaret Şadi Kılıç ile Sayın Sanayive Ticaret Bakanımız Nihat ERGÜN İle 3. Dönem MÜSİAD Genel Başkanı Ömer BOLAT ile Mowenpic otel 2010 Ekonomi Gazeteciler Derneği Gecesi Gümüşhane Valiliğini Ziyaret Sayın Valimiz Enver Salihoğlu KOBİ'ler Finansman Toplantısı
2006 KOBİ Toplantısı Dış Ticaret Merkezi 2007 MÜSİAD İftarı 2007 Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan ile ABD Büyükelçisi Ross Wilson ile Cevahir Kongre Merkezinde
2008 KOBİDER Yönetim Kurulu Üyeleri İBB Florya Tesislerinde Kahvaltılı Toplantı Sonrası İBB Kadir Topbaş ile Çırağan Sarayı Toplantı 2008 Ekonomi Gazetecileri Derneği Toplantısı 2009 Tarım Zirvesi Arap İşadamları ile Fındık Konusunu Gündeme Taşıdık Başbakan Yrd. Sayın Ali Babacan İle Tarım Zirvesinde

 

 

 

 

KOBİDER/ÖZGENÇ: "4+4+4" Eğitim Modeline Bilimsel Açıdan Bakılmalı.İSTANBUL 15.09.2012           KOBİDER/ÖZGENÇ:
"4+4+4" için koparılan fırtına bilimsel değilKOBİDER/ÖZGENÇ:
"4+4+4" için koparılan yaygaralar ideolojiktirKOBİDER/ÖZGENÇ:
"4+4+4" eğitim modeline bilimsel açıdan bakılmalıKüçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Nurettin Özgenç; Zorunlu eğitimi 12
yıla çıkaran kanun kapsamında yeniden düzenlenen ve pek çok yeniliği içeren
4+4+4 eğitim sistemi, 17 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Modern eğitim sistemi
olarak gördüğümüz bu modele bazı kesimler karşı çıkmaktadır. Yeni eğitim modeline
karşı olanların her hal ve şartta karşı olmak için argümanları vardır onların
kademeli eğitime karşı olmaları siyasidir, ideolojiktir; çünkü yeni sistem
onların tek tip insan modeline engeldir.
Eğitimi 12 yılda kademelendiren kanun hakkında
kopartılan fırtınanın altında yatan neden budur. Zira hükümet toplumun büyük
çoğunluğunun haklı talepleri üzerine yasalaştırarak yürürlüğe koyduğu 4+4+4
kademeli eğitim uygulaması; bilimde, sanayide, inovasyonda, sanatta ileri
gitmek için gereklidir.Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu
eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki
temel amacından biri toplumun ortalama eğitim seviyesini yükseltmek, diğeri ise
eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği
yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesidir. Üç kademeye ayrılan yeni eğitim
sisteminde, birinci kademede 4 yıl süreli ilkokul, ikinci kademe 4 yıl süreli
ortaokul ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise olarak düzenlenmiştir. Yeni
düzenlemeyle ilkokul, ortaokul ve liselerin birlikte veya birbirinden bağımsız
oluşturulması imkanı getirilmiştir.
Ortaokul 8. sınıftan sonra öğrenciler mesleki eğitime yönelebilecek
dolayısıyla mesleki eğitim lise 9. sınıftan itibaren başlayacak. Meslek
liselerine giden öğrenciler alan seçimlerini 10. sınıftan itibaren yapabilecekler.
Ayrıca ortaokul ve liselerde, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı,
isteğe bağlı seçmeli ders olması çocuklarımıza din eğitimi imkanı sağlanması
memnuniyet vericidir.
Böylesine önemli bir çalışmaya
sırf kendi siyasal ve ideolojik amaçlarına uygun bir eğitim modeli olmadığı
için karşı çıkmak bilimsel değil, ideolojiktir.Seçmeli derse karşı olmak kayıt dışılığa "Evet"
demektirKanunda “Ortaokul ve liselerde, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin
hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur” denilmektedir. Bunu
çarpıtarak "dini bütün nesiller yetiştirilecek" diye karşı çıkmanın
arkasında yatan esas neden 'dinsiz nesil" yetiştirilmesi midir? Bu hususta
siyasi iradenin “dindar nesil yetiştirmek istiyoruz” söylemlerini farklı
yerlere çekenlerin niyetlerinin maksatlı olduğunu düşünüyorum. Zira
 isteğe bağlı seçmeli
ders
“dindar nesle” giden yolu açacaktır. Her şeyin kayıt
altına alındığı bir zamanda çocuklarına dini eğitim aldırmak isteyenlere engel
olmak bu kişileri kayıt dışılığa itmektir. Ticaret ve siyasetin
şeffaflaştırıldığı bir zamanda uygulanmak istenen yeni eğitim modeline karşı
olmak dini eğitimin gizli alınmasına sebep olmaktır. Bize göre
bilimde, sanayide, inovasyonda, sanatta ileri gitmek
için 4+4+4 kademeli eğitim gereklidir.Nurettin Özgenç; Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, hemen hepsi ortalama eğitim sürelerini
artırmak suretiyle nüfuslarının büyük bir bölümünü lise mezunu ya da üniversite
mezunu olmak üzere hedefler koymuşlar ve bunu gerçekleştirmek için tedbirler
almaktadırlar. Bizim ülkemizde ise böylesine modern bir eğitime bilimsel değil ideolojik
açıdan bakılıyor. Böyle düşünenler, bireysel ve kültürel farklılıkları bir
potada eriterek tek tip insan yetiştirmek alışkanlığından vazgeçemiyorlar.
Dünyayla rekabet etmek gibi bir amaç taşımıyorlar. Bilgi çağı olarak nitelendirilen
21. yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün  en temel aktörü haline gelmiştir. Dolayısıyla
toplumların gelişmesinin ön koşulu olan; erken yaşta eğitimin önemini
vurgulayan ve bu alanda çalışma yapan hükümeti çok anlamlı ve değerli
bulduğumuz gibi bu eğitimde kaliteyi arttırmak için getirilen 4+4+4 modern
eğitim sistemini önemsiyoruz.4+4+4 uygulaması ile nitelikli eleman sorunu ortadan
kalkacaktır ve meslek lisesi öğrencilerinin iş gücü olarak istihdam
edilmelerinin önü açılacaktır.
Mesleki
eğitimde yönlendirmeli sisteme geçerek hem mesleki eğitimi hem de kalitenin
artırılması hedeflenmektedir.KOBİDER olarak biz kademeli eğitim sistemi
yasasını tam olarak arzu edilen şekilde olmasa da eğitime,
sanayiye ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için
eğitimde
yeni bir dönemi başlatacak olduğu için destekliyoruz. Yeni eğitim modelinin
ortaya atılan iddiaların aksine fevkalade önemli bir gelişmeye yol açacağını
belirtmiştik. Türkiye'nin eğitimde reform sayılabilecek bu tür düzenlemeye acil
ihtiyacı olduğunu yeni sistemin mesleki eğitimi öne çıkaracağı için
desteklenmesi gerektiğini tekraren ifade etmekte fayda var.
Bir çok konuda örnek
almaya çalıştığımız gelişmiş AB ülkelerinde uygulanmakta olan eğitim sistemine
karşı olmak anlaşılır gibi değil. 4+4+4 formülünün uygulamaya geçmesi halinde dünya
eğitim sistemiyle kıyaslama yapacak duruma geleceğiz.Başkan Özgenç; Yeni eğitim sisteminde
toplumsal talepler dikkate alınmıştır. Başta milyonlarca öğrenci olmak üzere,
toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren 4+4+4 kademeli eğitim
düzenlemesinin yasalaşması, başta eğitim sisteminin modern hale getirilmesi ve
mesleki eğitimin yaygınlaştırılması açısından çok büyük adımdır.
Meslek erbabı
nitelikli eleman yetişmesi için mesleki okulların önündeki engeller kaldırıldı."Meslek lisesi memleket
meselesi" diyenler nerede?Nurettin Özgenç; katsayı adaletsizliği ile
sanayinin nitelikli eleman bulamaması ve sıkıntının had safhaya ulaşmasıyla meslek liselerinin önemini geçte olsa anlayanlar, "Türkiye'de kalifiye eleman
sıkıntısı da yaşanmaktadır.Meslek liseleri
sanayinin bel kemiğini oluşturan, ara eleman ve kalifiye eleman yetiştirmek
açısından büyük önem arz eden kurumlarımızdır. Ülkede işsizlik varken, kalifiye
elman bulmada da fabrikalar ve işverenler sıkıntı çekiyor. Bunun için meslek
lisesi çok iyi bir araç." diyenleri şimdi ortalıkta göremiyoruz. " Meslek
lisesi memleket meselesi " ise bunu sözde değil özde görmeliyiz. Öyle sütre
gerisinden beyanat vermeyle olmaz. Bu konuda destek çıkıp açık yüreklilikle
ifade edilmeli.
Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda şunu
gördüm. Sahada sadece biz varız. Ama "meslek lisesi memleket
meselesi" diyenleri göremiyoruz. 

Geri Dön

   

 

Güncel Haberler
“Kamuda işler yetişmiyor, mesai kesintisiz olsun”
KOBİDER olarak önerimiz; Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri öğle tatili kaldırılarak, 10.00-16.00 olarak kesintisiz olsun.”

KOBİDER Başkanı Özgenç: Esnafa destek olumlu ama yetersiz
12.03.2021- Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç; başta ekonomi çevreleri olmak üzere hemen hemen herkesin heyecanla beklediği ekonomi reform düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu.

KOBİDER: Kamu bankalarının ödemeleri ertelemesi işletmelere nefes aldıracak
23.03.2020- KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç: - "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin ardından kamu bankalarının destek paketlerini devreye alması esnaf ve KOBİ’ler açısından fevkalade olumlu bir gelişme" - "Doğal gaz, elektrik ve su gibi zorunlu gider faturaları 2-3 ay ertelenmeli veya diğer aylara taksitler halinde ötelenmeli"


Reklamlar
Secretcv.com doğru işe doğru insan felsefesinden yola çıkarak firmalar ve iş arayanları en doğru şekliyle buluşturmayı hedeflemektedir. Kullandığı teknolojisi ile firmalara, en doğru adaya ulaşmakta zaman, emek ve dolayısıyla tasarruf sağlamaktadır.
Hastane Derindere İstanbul’un kalbinin attığı Maslak, Levent, Mecidiyeköy gibi ana arterlere yakın konumu ile hızla gelişmekte olan Kağıthane ilçesinde bölgenin en büyük ve donanımlı özel sağlık kuruluşu olarak 2015 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Hasta odaklı hizmet anlayışı, multidisipliner tedavi yaklaşımı ile yaşamın her döneminde ihtiyaç duyulabilecek her türlü sağlık hizmetini profesyonel kadrosuyla sunan hastanemiz 10.000 m2 kapalı alan üzerine inşa edilmiştir. NURETTİN kuyumculuk 22 Ayar Mega Model Bilezikler 1970’li yıllardan bu yana faaliyet gösterdiği her alanda kurumsal ve güvenilir hizmet anlayışıyla fark yaratan Derindere Grubu, sağlık sektöründeki yeni yatırımı Hastane Derindere ile tıbbi ve etik ilkelerden ödün vermeyen, hasta haklarına saygılı, uluslararası kalite standartlarında bir hizmet yapısı hedeflemektedir. NADİR, özelde müşterilerinin ve çalışanlarının, genelde ülkemizin ve insanlığın refah ve mutluluğu için;

İnsani ve toplumsal değerleri,
Ekonomik sürdürülebilirliği,
Sürekli gelişme anlayışını,
Yalnız yasal değil, aynı zamanda etik bir zorunluluk olarak çevre korumayı,
Müşteri hoşnutluğunu,
En yeni teknolojilerden yararlanmayı,
Modern işletme kültürünü

esas alarak Türkiye kuyum sektörüne en hızlı ve en çağdaş hizmeti vermeyi, giderek artan kapasitesiyle ulusal düzeydeki liderliğinin yanı sıra uluslararası düzeyde lider işletmelerden biri olmayı kendisine hedef edinmiştir.

NADİR, soy metal geri kazanım ve rafinasyonunda uzmanlaşmış, özgün birikimlere sahip nitelikli yönetici ve teknik personeli, modern çağın gerektirdiği binaları, proses altyapısı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası teknolojik düzeye ulaşmış, Türkiye’nin lider soy metal geri kazanım ve rafinasyon tesisi olma özelliğine sahip ve onu koruyarak geleceğe taşımak üzere sürekli gelişme vizyonu ile bütünleşmiş bir anlayışın temsilcisidir.

NADİR‘e varolan özelliklerini kazandıran yapıtaşlarıdır.

 

 

Copyright 2009 - Design by PROCEEDSOFT www.proceedsoft.com
hafta hafta bebek gelişimi hafta hafta bebek gelişimi doktor

anne , bebek , bebek sağlığı , bebek gelişimi

malatya haber malatya haber malatya haber malatya haber malatya haber